Ma 2016. február 10., szerda, Elvira napja van. Holnap Bertold és Marietta napja lesz.

"200 Éves" fotóalbum

AJTP weblap

AJTP infoverseny weblap

VOLUNTAS

Képek, videók

Videó a Táncsicsról

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanévre

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár; Bajcsy-Zsilinszky utca 17
Telefon: +36(82)512128 Fax: +36(82)410312
Az iskola azonosítója: 034141
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Webcím: www.tancsics.hu
Igazgató: Reőthy Ferenc
Pályaválasztási felelős: Gelencsér László, Tóthné Berzsán Gabriella

 

Képzéseink: A tagozatok kódszámai:
általános tantervű 01
emelt szintű matematika 02
emelt szintű angol 03
emelt szintű német 04
emelt szintű biológia 05
emelt szintű informatika 06
emelt szintű magyar 07
emelt szintű történelem 08
Arany János Tehetséggondozó Program (Öt évfolyamos képzés) 88


 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes ismertető

Tagozat
kódszáma
Évfolyamok
száma
Oktatás fő jellemzője Tervezett képzési keret Felvételi feltételek
01 4 általános
tantervű
28 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából
02 4 emelt szintű matematika
16 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás matematikából
03 4 emelt szintű
angol

16 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás angol nyelvből
04 4 emelt szintű
német
16 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás német nyelvből
05 4


emelt szintű
biológia

16 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás biológiából és kémiából
06 4 emelt szintű  informatika
16 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás informatikából (gyakorlati feladatok alapján)
07 4 emelt szintű
magyar

12 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás magyarbóll
08 4 emelt szintű történelem
12 Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + szóbeli meghallgatás történelemből
88 5 Arany János Tehetséggondozó Program A minisztérium
által meghatározott
Központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából  + általános készségek és képességek mérése

Általános tagozat: hozott pont (50)+központi írásbeli (110)=150 pont

Emelt szintű csoportban: hozott pont (50)+központi írásbeli (100) pont+szóbeli meghalgatás (50) pont=200 pont

AJTP: külön eljárásban

A felvételi vizsgára jelentkezés módja

Az iskolánkba jelentkező összes tanulónak beiskolázási mérésen
(központi írásbeli felvételi vizsga) kell részt vennie.

Erre az írásbeli mérésre 2015.12.08-ig kell elküldeni a jelentkezést iskolánkba.
A felvételi vizsga követelménye az általános iskolai tananyag.

Az általános iskolák a tanulói jelentkezési lapokat 2016.02.12-ig továbbítják
iskolánkba.

AJTP-be jelentkezők mérése külön eljárás szerint: 2016. január 15. péntek 14:00
Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja
(AJTP-be jelentkezőknek is):
2016. január 16. szombat 10:00
AJTP-be jelentkezők pótló mérése külön eljárás szerint: 2016. január 21. csütörtök 10:00
Pótló felvételi írásbeli vizsgák időpontja: 2016. január 21. csütörtök 14:00
Szóbeli meghallgatás: 2016. február 27. szombat 08:00
Pótló szóbeli meghallgatás időpontja:
(Rendkívül indokolt esetben egyéni időpont alapján.)
2016. március 1. kedd 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tagozaton a tanulók az első idegen nyelvet és a matematikát négy éven
át magasabb óraszámban tanulják.

Az emelt szintű osztályok tanulói a 9. osztálytól kezdve magasabb óraszámban
tanulják az osztály jellegének megfelelő tantárgyat.

A matematika speciális csoport heti matematika óraszáma négy éven át 7 óra.
A megyében egyedülálló lehetőségeket biztosítunk mind a tehetséggondozás mind
a versenyeztetés terén. Az első idegen nyelvet a 12. évfolyamon plusz 1 órában
tanulják.

A nyelvi tagozatos csoportok magas heti óraszámban tanulják a választott
speciális nyelvet, a második idegen nyelv óraszáma 3 helyett heti 4 óra.
A 12. évfolyamon a matematika óraszáma 1 órával magasabb.
Informatikát 4 éven át tanulnak.

A biológia speciális csoportban a tanulók magas heti óraszámban tanulják a
biológiát, valamint kiemelt tantárgyként a kémiát. A matematikát és az első
idegen nyelvet a 12. évfolyamon plusz egy órában tanulják.

Az informatika speciális csoport tanulói az informatikát az első három évben
magas óraszámban tanulják. Az első idegen nyelv óraszáma eggyel magasabb,
azaz heti 4 óra. A 12. évfolyamon a második idegen nyelvet heti plusz 1, a
matematikát heti plusz 2 órában tanulják.

A magyar tagozatos csoport tanulói a magyar nyelv és irodalmat négy
éven át heti 6 órában, az első idegen nyelvet négy éven át heti 4 órában
tanulják. Az informatikát emelt óraszámban tanulják, valamint 11. és
12. évfolyamon a matematikát, 12. évfolyamon a történelmet és a második
idegen nyelvet heti plusz egy órában.

A történelem tagozatos csoportban a diákok a történelmet négy éven
át 4-5 illetve 6 órában tanulják, az első idegen nyelvet négy éven át heti plusz
egy órában, az informatikát magasabb óraszámban. 11. és 12. évfolyamon
a matematikát tanulják plusz egy órában, 12. évfolyamon a második
idegen nyelvet.

Diákjainknak lehetőségük van a 11-12. évfolyamon egy illetve két tantárgyat
választani, amely képzéssel emelt szintű érettségi vizsgára készítünk fel.

A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban minden idegen nyelvet és a
matematikát csoportbontásban tanulják a tanulók. Ezen kívül
csoportbontásban tanulják az emelt szintű tantárgyakat, az informatikát és
a testnevelést (nemek szerinti csoportbontásban). Minden tanuló
egyik nyelvként az angol nyelvet tanulja.

Második idegen nyelvként választható idegen nyelvek: francia, latin,
német, olasz, orosz, spanyol. A gimnázium az adott tanév objektív és szubjektív
lehetőségeitől függően tudja biztosítani a másodikként megjelölt idegen nyelv
tanulását. Terveink szerint az A, B, D, osztályokban bármelyik
második idegen nyelvet választhatják, a C osztályban a második nyelv esetében
a többségi elv fog dönteni. A választott idegen nyelvet a jelentkezési lapon
kell jelölni.

Kérjük, hogy igazolással (fénymásolat) együtt a jelentkezési laphoz csatolva jelezzék,
ha a jelentkező valamely tantárgyból jelentős tanulmányi verseny eredményt ért el.

A jelentkezők rangsorolásának módja:
A vizsgázók teljesítményének értékelése alapján történik.

Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A programot az Oktatási Minisztérium indította el tizennégy évvel ezelőtt. Célja, hogy
azoknak a gyerekeknek segítsen színvonalas oktatással előbbre jutni, akiknek
anyagi, szociális vagy egyéb hátrányos helyzete miatt ez különösen nehéz lenne
saját erőből. Az országban már számos középiskola vesz részt ebben a programban.

A képzés ötéves, egy előkészítő évfolyammal kezdődik. Az előkészítő évfolyam
célja, hogy a felvett gyerekek tudását az egyes tárgyakból hasonló szintre
hozza, érdeklődésüket tudománytörténeti adalékokkal és kreatív feladatokkal
felkeltse, illetve megtartsa. Az előkészítő évfolyamon kiemelt szerepet kap
a matematika, az informatika, a magyar és az idegen nyelv. A diákok tanulását és
lelki fejlődését segíti a tanulásmódszertan, az önismeret.

A további évek során a diákok normál gimnáziumi kerettanterv szerint haladnak,
kiegészítve továbbra is tanulásmódszertannal, önismerettel. Ezen kívül az informatika
óraszáma magasabb a szokásosnál, így minden tanuló komplex ECDL-vizsgát tesz.
A magas számú nyelvóráknak köszönhetően többen a középiskolai évek alatt sikeres
nyelvvizsgát tesznek.

A program keretén belül kollégiumi elhelyezést biztosítunk, és minden hónapban
egy hétvégét színházlátogatással, kirándulással, kézművességgel töltenek el
a gyerekek. Ez erősíti az osztályban a közösségi szellemet.

Az AJTP-ben tanuló diákok képzésére kiemelt összeget fordít a minisztérium, ezért
sok olyan juttatásban részesülnek, amit a többi diák nem kap meg: ingyenes a
jogosítvány, ECDL-vizsga, a  nyelvvizsga, a tankönyvek stb. Ezen kívül a szociális
helyzettől, magatartástól, tanulmányi eredménytől függően ingyenesen vehetnek
részt belföldi és külföldi kirándulásokon, továbbá szociális támogatást, ruhapénzt
kaphatnak.

Iskolánk a Dél-Dunántúl egyik legjobb gimnáziuma, tanáraink sokéves
tapasztalattal rendelkező elismert szakemberek, diákjaink gyakran szerepelnek
az országos tanulmányi és sportversenyek dobogós helyezettjei között.
Ezen kívül az AJTP-ben dolgozó tanáraink speciális képzésben is részesültek,
hogy így még hatékonyabban tudják ápolni a hozzánk érkező tehetségeket.

Kaposvár, 2015. szeptember 18.

Reőthy Ferenc
igazgató

 

   

Táncsics verseny a 8. osztályosoknak

TÁNCSICS VERSENY 2016. 8. OSZTÁLYOSOKNAK

A Táncsics-verseny célja, hogy a 8. osztályos diákok összemérhessék tudásukat.
A tantárgyi versenyeken azokat is szeretettel várjuk, akik az adott tárgyból nem vesznek részt előkészítő tanfolyamon.
Előzetesen nem kell bejelentkezni.
A versenyen való részvétel ingyenes.
A verseny eredménye a felvételi eljárásba nem számítható be pontszámként.


TANTÁRGY IDŐPONT TEREM
Angol nyelv
2016. január 26.
15:00 - 16:00
23., 25., 26. terem
Matematika 2016. január 26.
14:30 - 15:30
28., 29. terem
Fizika 2016. január 26.
15:45 - 16:30
29. terem
Biológia 2016. január 29.
15:00 - 15:45
20. terem
Kémia 2016. január 29.
16:00 - 16:45
20. terem
Magyar 2016. február 1.
15:00 - 16:00
26. terem
Informatika 2016. február 8.
14:30 - 16:00
32. terem
Német nyelv
2016. február 11.
15:00 - 16:00
25. terem
Történelem 2016. február 11.
15:00 - 16:30

26. terem

 

Közös eredményhirdetés, melyre az általános iskolai felkészítő szaktanárokat is szeretettel várjuk:
2016. február 15. hétfő 15:00
(A díjazottak külön értesítjük. A dolgozatra  ezért minden tanuló írja fel iskoláját, szaktanára nevét, saját telefonszámát.)

   

Információk 8. osztályosoknak

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

>>> 2016/2017-es tanév <<<


Tehetséggondozó foglalkozások
8. osztályosoknak


2015. szeptember 28-tól

tantárgy helyszín időpont ki tartja,
a foglakozások tematikája
angol nyelv
26. terem
kedd
15.00-16.30

Kelemenné Gerbovits Szilvia

a foglalkozások tematikája

biológia - kémia 20. terem
péntek
15.00-16.30

Dr. Miklós Endréné

a biológia-foglalkozások tematikája

a kémia-foglalkozások tematikája

informatika 32. terem hétfő
14:30-16:00

Biczóné Lengyel Beáta
Kovács Ágnes

a foglalkozások tematikája

a foglalkozások segédanyagai (vendégként be lehet lépni a portálra)

magyar nyelv és irodalom
26. terem
hétfő
15.00-16.30

Héder Ágnes

a foglalkozások tematikája

matematika 29. terem
kedd
15.00-16.30

Kubatov Antal

Ruffné Szakály Zsuzsanna

a foglalkozások tematikája

német 25. terem csütörtök
15:00-16:30

Rába Erzsébet

a foglalkozások tematikája

történelem 26. terem
csütörtök
15.00-16.30

Kovács István

a foglalkozások tematikája

a foglalkozások segédanyagai (vendégként be lehet lépni a portálra)


  • Pályaválasztási nyílt napok: 2015. november 9-11., minden nap 07:45-11:05-ig


  • Táncsics verseny 8. osztályosoknak: 2016. február

 

   

e-Napló belépés

belépés - e-Napló

Táncsics-versenyek

Táncsics-versenyek
a 8. osztályosoknak

tanulmanyi_v

Töltsd le (hamarosan) az aktuális információkat!

Informatika és matematika

8. osztályosoknak

Felvételi és Táncsics-verseny
8.osztályosoknak felvételi információk és Táncsics-verseny informatikából >>>

Tehetséggondozó tanfolyam
Oktatási portálunkon található a 8. osztályos tehetséggondozó tanfolyam. Vendégként bárki számára elérhető!
8.osztályosoknak informatikából >>>

Az informatikai munkaközösség weboldala >>>

Közeli rendezvények

Évkönyv 2012-2013-as tanévről

50 éve érettségiztek

blank

blank

blank