Ma 2019. január 16., szerda, Gusztáv napja van. Holnap Antal és Antónia napja lesz.

Bemutatkozik a biológia speciális képzés

Iskolánkban az 1990/91. évben indult először a biológia speciális osztály. Az azóta mind népszerűbbé váló képzési forma történeti előzménye a hetvenes években keresendő. Az akkori B osztályokban bontott csoportban tanultak a diákok biológiát és kémiát. Később, a fakultációs rendszer bevezetésével megszűnt ez a forma, de pár év elmúltával új keretek között újraéledt. Évek óta nagy a túljelentkezés, a nyolcadikosok előkészítőjén is harminc fölött van a létszám. Ezt a helyzetet orvosolandó az iskola vezetése a fakultációs keret terhére fakultációs csoportot is indított az első évfolyamtól 1998-ban és 1999-ben.

A biológia speciális osztályok sorban:

Az indítás éve
az osztály jele
párosítás
osztályfőnöke
1990/1991.
D
biológia + testnevelés Vermes Istvánné
1991/1992.
D
biológia + testnevelés Dr. Környei Vilmosné
1992/1993.
E
biológia + általános Dr. Ferdinandy Csabáné
1993/1994.
E
biológia + általános Oláh Erzsébet
1994/1995.
E
biológia + általános Kincses László
1995/1996.
A
biológia + matematika Dr. Miklós Endréné
1996/1997.
B
biológia + általános Drankovics József
1997/1998.
B
biológia + biológia Kertész Róbert
1999/2000.
B
biológia + biológia Dr. Miklós Endréné
2000/2001.
B
biológia + általános Vermes Istvánné
2001/2002.
B
biológia + általános Szabó József
2002/2003.
A
biológia + matematika Kertész Róbert
2003/2004.
A
biológia + matematika Drankovics József
2004/2005.
A
biológia + matematika Hunka Gáborné
2005/2006.
A
biológia + matematika Kertészné Bagi Beatrix
2006/2007.
A
biológia + matematika Kertész Róbert
2007/2008.
A
biológia + matematika Drankovics József
2008/2009.
A
biológia + matematika Dr. Miklós Endréné


A biológia speciális osztályba való bejutás feltétele a kiváló bizonyítvány (lényegesek a fizika és kémia eredmények is!), a felvételi elbeszélgetésen való sikeres szereplés. (Mi is ez a felvételi elbeszélgetés? Tételsorból húzott tétel alapján indított szakmai beszélgetés.) Legújabban biológia és kémia feladatsorokat oldanak meg a jelentkező diákok, az összpontszámba pedig a 7. és 8. osztályos matematika, fizika és magyar év végi illetve felvételi osztályzatok számítanak bele. Erre készít fel a nyolcadikosok számára szervezett heti két órás foglalkozás, de enélkül is eredményesen szerepelhetnek a jelöltek, ha az általános iskolában elsajátították a követelményeket. A legfontosabb feltétel azonban nehezebben mérhető: az elhivatott érdeklődés, a természetszeretet, a kialakult pályaorientáció, akarat, küzdeni tudás.

A speciális osztályok órakerete eltér az átlagostól:

Nem biológia szakos osztály

9. 10. 11. 12. évfolyam
0
1,5 2 2 óraszám


Biológia szakos osztály

9. 10. 11. 12. évfolyam
2 1,5 + 2
2 + 2
2 + 2
óraszám


A nem biológia szakos osztályok tanulói harmadik évfolyamtól választhatnak még 2 óra biológiát az alapóraszám mellé. A szakosoknak és fakultációsoknak egyaránt javasolt a kémia vagy fizika tantárgy emelt óraszámban való tanulása attól függően, hogy a megpályázott egyetem mit ír elő. (pl. orvosi - fizika vagy kémia, állatorvosi - kémia, gyógyszerészet - kémia, kertészeti - kémia, tudományegyetem - fizika vagy kémia, agrár - kémia, gyógypedagógia - magyar)
A tananyagot egy kissé átcsoportosítva, kibővítve, elmélyítve lehet elsajátítani a szakos osztályokban. A Lénárd-féle könyveket használjuk itt is, a bővítést az Oláh Zsuzsa -féle könyv-sorozatból vesszük hozzá. A Perendy-Oláh által szerkesztett Biológia laboratóriumi vizsgálatok című könyvből kerül sor a sejttani és szövettani mikroszkopizálásokra, az esetleges boncolásokra (giliszta, szív, vese, szem), a biokémiai kísérletekre, a nyári önálló, otthoni gyakorlatokra.

A terepen végzett mérések – populációsűrűség, diverzitás –, a társulások összetéte-lének vizsgálata érdekében – meg a lélek örömére – őszi terepgyakorlati kirándulást (1 nap: Sas-rét vagy a Baláta-tó és környéke), nyáron pedig biológus tábort szervezünk(2-3 nap Kis-Balaton, Balaton-felvidék).

1998-ban a Vértesben voltunk Várgesztes táborhellyel. A környékbeli kirándulások mellett még Tatán, Vértesszőlősön, a Martonvásári Biológiai Kutatóintézetben, a Balatoni Akvárium-kiállításon tettünk látogatást.

1999-ben a Kőrös-Maros Nemzeti Park volt a úticél. Kenuval eveztünk a Kőrösön, vizsgálva a vízi társulást, kerékpárral kirándultunk a Dévaványai Túzokrezervátum környékén, a Szegedi Botanikus kert, Szeged, Orosháza, Békéscsaba, Szarvas, Gyula, Kecskemét voltak úticéljaink.

2000-ben a Duna-Ipoly Nemzeti Park feltérképezése szerepelt céljaink között.

2001-ben a Zemplén-hegységben túráztunk Sátoraljaújhely és Sárospatak érintésével, kenuztunk a Bodrogon.

2002-ben végigeveztünk a Dráván, betekintve az érintetlen szépségű védett terület vízi és vízparti társulásaiba, végig nomád sátorozással.

2003-ban a Bereg tőlünk távoli, igen sok néprajzi és történelmi látnivalót is rejtegető vidékeire utaztunk, kenuztunk a Tiszán, majd Kárpátalján végig egészen a Vereckei-szorosig; faluturizmus magyarok között.

2004-ben a változatosság kedvéért a magas hegyi zonális társulások bűvöletében töltöttünk öt napot a Déli-Kárpátok Retyezát-hegységében, hócsatákkal tarkítva a júliusi hegymászást, faluturizmus erdélyi magyaroknál.

2005-ben egy esős hét élményeivel a hátunk mögött is szép emlékeink vannak az Őrség emberszabású lankáiról, különleges ételeiről.

A környezettudatos szemléletformálásba így rögzül bele, hogy a környezeti, kulturális, történelmi, néprajzi érték mind megannyi óvni való kincs.
Ezeken a nyári terepgyakorlatokon mindenki fényképezni tanul. Pályázati pénzből vásárolt fényképezőgépünkkel teleobjektíves, közgyűrűs és normál objektíves diaképeket készítünk. Télen aztán diavetítést tartunk. Ekkor osztjuk ki az Év Természetfotósa díjat. (Pl. 1997/98-ban Farkas Renáta kapta a Zselic növény- és állatvilágát bemutató sorozatáért. Vörös Viktor, Orsi Gergely, Bene Gábor a megyei fotósversenyen első helyet szereztek, részben a biológustábori képeikkel.)
Több éven keresztül vettek részt diákjaink a Norvég Tudományos Akadémia által Európa-szerte végzett felmérésben, a Savas esők Európában programban, amiben feltérképezték a kontinens levegőszennyeződési gócait az iskolások segítségével, valamint az ún. Zuzmó-programban, amiben a kén-dioxid szennyeződést jelző indikátor élőlények, a zuzmók eltűnése alapján térképet alkottak a szennyezettség mértékéről. A mérések kitartó, mindennapos mérést igényeltek.

Évről-évre gyűjtött mutatóink, adataink alapján a biológia versenyek tükrében a megyében elsők vagyunk diákjaink eredményeivel. Az országos megmérettetésben minden évben képviseljük a megyét a Mosonmagyaróváron szervezett Kitaibel Pál Országos Fajismereti és környezetbiológiai Versenyen (országos I., II., III, IV., X., XVIII. helyezések). I. Szabó Attila, II. Füstös Zsuzsanna. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen induló diákjaink nagy számban jutnak be a második fordulóba, a legkiemelkedőbbek pedig a döntőben is szépen bizonyítanak: Perjés Ábel, IX. hely, Ferincz Árpád VII. hely.
Tapasztalataink a felvételi tükrében is azt mutatják, hogy a szakos osztályokban a diákok optimálisan készülhetnek a biológia felvételi vizsgára, megállják helyüket a felvétel után is. Szükséges az egy vagy két nyelvvizsga által szerzett plusz három-öt pont is, ez óriási előnyt jelent. Nagy jelentősége van azonban a reális pályaválasztásnak, a felsőfokú szint (egyetem vagy főiskola) mérlegelésének, valamint az intézmény megjelölésének (pl. a különböző orvosi egyetemek más tételsorai, a kémia vagy fizika felvételi különbözősége vagy pl. a történelem érettségi beszámítása a SOTE-n!).
A biológia speciális osztályoknak további nagy jövőt jósolunk, hiszen azon klasszikusnak számító továbbtanulási lehetőségek mellé, amelyek a biológia szépségén túl is motiválják a jelölteket, most még pár év óta felsorakozik egy kényszerítő körülmény - a környezet szennyezése, rombolása következményeként létrejött hiányszakma, a környezetmérnöki pálya lehetősége is. Európai Uniós tagságunk egyik feltétele: a környezet helyreállítása, amihez jó szakemberek kellenek, és a jövő talán az ő kezükben lesz a XXI. században.

Remélhetőleg a természettudományok, így a biológia is, újra szerepüknek megfelelő jelentőséget kapnak a jövőben, és akkor még érdemesebb lesz biológia specesnek lenni.

A biológia írásbeli dolgozatok 1994-1998 évi felvételi átlagai *

sorszám
Középiskola neve
Település
Átlag
1.
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (ELTE) Budapest 148 12,11
2.
Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium (ELTE) Budapest 142 11,73
3.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest 106 11,59
4.
Piarista Gimnázium Budapest 73 11,27
5.
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (ELTE) Budapest 125 11,06
6.
Tóth Árpád Gimnázium Debrecen 203 10,87
7.
Bencés Gimnázium Pannonhalma 104 10,83
8.
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest 16 10,81
9.
Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium Szeged 294 10,79
10.
Városmajori Gimnázium Budapest 74 10,78
11.
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Győr 75 10,73
12.
Szent István Gimnázium Budapest 56 10,73
13.
Babits Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Pécs 94 10,68
14.
Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár 125 10,68
15.
Budapesti Evangélikus Gimnázium Budapest 90 10,66
16.
Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 73 10,59
17.
Jurisich Miklós Gimnázium Kőszeg 54 10,52
18.
Kossuth Lajos Gimn. és Ker. Szakközépiskola Tiszafüred 35 10,52
19.
Varga Katalin Gimnázium Szolnok 55 10,46
20.
Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza 88 10,34
21.
Petőfi Sándor Gimnázium Mezőberény 34 10,27
22.
Patrona Hungarie Gimnázium Budapest 39 10,26
23.
Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 192 10,23
24.
Révai Miklós Gimnázium Győr 121 10,21
25.
Katona József Gimn. és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét 98 10,21
26.
Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Tatabánya 28 10,18
27.
Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár 61 10,18
28.
Zrínyi Ilona Gimnázium Nyíregyháza 100 10,17
29.
Babits Mihály Gimnázium Budapest 60 10,15
30.
Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 67 10,13
31.
Garay János Gimnázium Szekszárd 62 10,10
32.
Karinthy Frigyes Gimnázium Budapest 53 10,10
33.
Toldy Ferenc Gimnázium Budapest 70 10,02
34.
Nagy Lajos Gimnázium Pécs 125 9,98
35.
Nagy Lajos Gimnázium Szombathely 109 9,95
36.
Baár-Madas Református Gimnázium Budapest 73 9,93
37.
Eötvös József Gimnáziuma Tata 98 9,89
38.
III. Béla Gimnázium Baja 93 9,82
39.
Szántó Kovács János Gimnázium és szakközépiskola Balassagyarmat 23 9,78
40.
Eötvös József Gimnázium Budapest 86 9,71
41.
Veres Péter Gimnázium Budapest 47 9,70
42.
Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest 92 9,70
43.
Dobó Katalin Gimnázium Esztergom 71 9,68
44.
Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyak. Gimn. Debrecen 155 9,67
45.
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád 56 9,66
46.
Dr. Mező Ferenc Gimn. és Közg. Szakk. Nagykanizsa 29 9,66
47.
Leőwey Klára Gimnázium Pécs 166 9,64
48.
Gábor Áron Gimn. és Egészségügyi Szakközépiskola Karcag 24 9,63
49.
Árpád Gimnázium Budapest 66 9,62
50.
Madách Imre Gimnázium Budapest 56 9,61

*Forrás: Köznevelés. (Csak az első 50 iskola eredményét vettük át.)

A kémia tantárgya 2001-től folyamatosan veszített óraszámából, az általános iskolákban is és a gimnáziumban is körülbelül kétharmada. Igen nagy nehézséget okoz a felkészítésban a 11. évfolyam anyagának, a szervetlen kémia tanításának ellehetetlenülése. Pedig a 2005-től bevezetett emelt- és középszintű érettségi rendszer követelményrendszerében benne vannak ezek a tudományterületek is.

Külön délutáni foglalkozásokon próbáljuk pótolni a hiányzó óraszámot, amire az érdeklődő diákok tömegesen jelentkeznek is. Szintén délutáni szakkörökön készítjük fel a kiemelkedő képességű diákjainkat, akik a legjobb versenyeredményeket szerzik az iskola dicsőségére. (Balogh János az Irinyi Országos Kémia Versenyen kétszer is szerzett országos első helyet, a kémia OKTV-n IV. és I. lett, bronzérmet szerzett a Hollandiában rendezett, a világ országaiból összesereglett diák kémikusok versenyében. Herner András az Irinyi Versenyen országos I. és II. lett a különböző években, míg az OKTV-t mindkét évben megnyerte, Klencsár Balázs az Irinyi Versenyen II. és III., az OKTV-n már másodikos korában XIV. lett.)
Balogh János Medgyessy Péter miniszterelnöktől vehetett át díjat, valamint Szentgyörgyi Albert kitüntetésben is részesült. Diákjaink felkészítésében szerepet játszik, hogy iskolánknak kiválóan felszerelt kémia és biológia szertára van, sőt a nyolcvanas évek elején még pár évig laboráns is segítette a szaktanárok munkáját.

A két biológia szaktanterem mellett illetve biológia kis előkészítő mellett a kémia szaktanterem is jól felszerelt, mellette a kémia előkészítő, vegyszertár és tanári a könyvállománnyal. A felújítás alkalmával új bútort kaptak a szaktantermek is. Terveink között régóta szerepel az ásványtár elhelyezése, rendszerezése, ami a felújításkor megsemmisült.

Képtallózó

Guest WIFI

SSID:                         GUEST_VENDEG
Felhasználói név:      diakhalo
Jelszó:                       MNY4V4KV

Share/Save/Bookmark