Ma 2019. január 16., szerda, Gusztáv napja van. Holnap Antal és Antónia napja lesz.

Erdély – Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium

Nemzetközi kapcsolatainkban nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a trianoni határon kívül rekedt magyarsággal folyamatos, élő kapcsolatot alakítsunk ki. Egy iskola ilyen módon tud hozzájárulni a határok feletti nemzetegyesítéshez. Természetesen szükség van arra, hogy a diákifjúság a történelemórákon tisztességes, az igazságnak megfelelő képet kapjon nemzetünk XX. századi történelméről, benne a trianoni nemzet gyilkossági kísérletről.

Ugyanakkor semmivel sem pótolható az a „valóságélmény”, amit tanítványaink akkor szereznek, amikor eljutnak Székelyföldre, és ottani magyar családoknál töltenek el egy hetet.

Nemcsak a táj csodálatos szépségével, természeti értékeivel ismerkedhetnek meg. Úgy ismerhetik meg, tanulhatják meg Erdély magyar történelmi múltját, annak legkisebb röghöz kötődő emlékét ottani tanároktól, ottani diáktársaiktól, hogy közben a hazaszeretet is beléjük ivódik.

Testközelből tapasztalják meg azt a csodálatos hazaszeretet, a magyarsághoz tartozás tudatát, amit az ottani magyarok képviselnek.

Akik részt vettek ebben a kapcsolatban, azoknak már nem kell időnként kiüresedő szavakkal, magyarázatokkal ezekről a fent említett értékekről beszélni, mindez lényük természetes részévé válik. A kapcsolatfelvételre a 90-es évek első felében került sor. Az azóta eltelt egy évtized alatt nemcsak jó szakmai együttműködésre, hanem baráti kapcsolatok kiépítésére is sor került.

A cserekapcsolat éves váltásban működik. Egyik évben az egyik, másik évben a másik fél a vendéglátó.

Az együttműködés osztály szinten szerveződik. Mindig egy-egy osztály, például matematika tagozat, a szervezés bázisa. Ennek megfelelően a programoknak szaktantárgyi része is van.

Guest WIFI

SSID:                         GUEST_VENDEG
Felhasználói név:      diakhalo
Jelszó:                       MNY4V4KV

Képnézegető

blank

blank

blank

Share/Save/Bookmark