Ma 2019. február 23., szombat, Alfréd napja van. Holnap Mátyás napja lesz.

Ifjúságvédelem

A hatékonyabb ifjúságvédelem érdekében, a kaposvári középiskolák ifjúságvédelmi felelősei havi rendszerességgel a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ Gyermekjóléti Csoportja által rendezett műhelytalálkozón vesznek részt. A Somogy Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival, a Nevelési Tanácsadó Pszichológusaival, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Igazgatóság Szociális és Gyámügyi Hivatal szakembereivel, Kaposvár Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum trénereivel, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály rendőreivel, a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőivel, a Somogy Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata és Pártfogó Felügyelői Szolgálata, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete szakembereivel folytatunk eszmecserét aktuális problémákról, jogszabályváltozásokról.

Az ifjúságvédelmi felelősök rendszeres továbbképzéseken előadásokon és az Egészségügyi Főiskolán, a Városházán , Megyeházán gyermek és ifjúságvédelmi konferenciákon fejleszthetik ismereteiket, kapcsolataikat az eredményesebb tevékenység érdekében.

Iskolánkban szakképzett kortársoktatók tartanak drog prevenciós és AIDS előadásokat. Ifjúsági védőnő, iskolaorvos előadásokkal, rendszeres vizsgálatokkal gondoskodik diákjaink egészséges fejlődéséről. Biológia tanáraink részt vesznek a Debreceni Egyetem Szexuális Nevelés és Kultúra programjában. Fenyvesi Bettina rendőr fhdgy „Ellenszer” bűnmegelőzési programot folytat, ami 2005.-ben indult iskolánkban. Az osztályfőnökök, Hunka Gáborné osztályfőnöki munkaközösség vezető, a szülői szervezet vezetője, biológiatanár  a szülőkkel való kapcsolattartás és egészségnevelési terv megvalósítója.

2008. szeptemberétől Dr. József István szakpszichológus heti 3 órában tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak és nevelőtestületnek nyújt tanácsadásokat.

Az  esélyegyenlőséget a megyében egyedüli középiskolaként az  Arany János Tehetséggondozó Programmal, Oltalom Alapítvány Ösztöndíjjal segítjük megvalósítani. Részt veszünk az OKM Támogatáskezelő Útravaló Ösztöndíjprogramban. Gondot fordítunk cigánytanulóink ösztöndíj pályázatainak megvalósulására.

Share/Save/Bookmark