Ma 2019. január 16., szerda, Gusztáv napja van. Holnap Antal és Antónia napja lesz.

Felvételi tájékoztató (2015/2016-ös tanév)

Az alábbi tájékoztató is letölthető innen >

Az ideiglenes felvételi listák pedig innen >

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár; Bajcsy-Zsilinszky utca 17
Telefon: +36(82)512128 Fax: +36(82)410312
Az iskola azonosítója: 034141
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Webcím: www.tancsics.hu
Igazgató: Reőthy Ferenc
Pályaválasztási felelős: Gelencsér László, Veveránné Horváth Ágnes

Képzéseink:

A tagozatok kódszámai:

általános tantervű

01

emelt szintű matematika

02

emelt szintű angol

03

emelt szintű német

04

emelt szintű biológia

05

emelt szintű informatika

06

emelt szintű magyar

07

emelt szintű történelem

08

Arany János Tehetséggondozó Program (Öt évfolyamos képzés)

88

Részletes ismertető (kattints a képre):

A felvételi vizsgára jelentkezés módja

Az iskolánkba jelentkező összes tanulónak beiskolázási mérésen (központi írásbeli felvételi vizsga) kell részt vennie.

  • Erre az írásbeli mérésre 2014.12.09-ig kell elküldeni a jelentkezést iskolánkba. A felvételi vizsga követelménye az általános iskolai tananyag.
  • Az általános iskolák a tanulói jelentkezési lapokat 2015.02.13-ig továbbítják iskolánkba.
AJTP-be jelentkezők mérése külön eljárás szerint: 2015. január 16. péntek 14:00
Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja
(AJTP-be jelentkezőknek is):
2015. január 17. szombat 10:00
AJTP-be jelentkezők pótló mérése külön eljárás szerint: 2015. január 22. csütörtök 10:00
Pótló felvételi írásbeli vizsgák időpontja: 2015. január 22. csütörtök 14:00
Szóbeli meghallgatás: 2015. február 21. szombat 08:00
Pótló szóbeli meghallgatás időpontja:
(Rendkívül indokolt esetben egyéni időpont alapján.)
2015. február 24. kedd 14:00

Általános tagozaton a tanulók az első idegen nyelvet és a matematikát négy éven át magasabb óraszámban tanulják.

Az emelt szintű osztályok tanulói a 9. osztálytól kezdve magasabb óraszámban tanulják az osztály jellegének megfelelő tantárgyat.

A matematika speciális csoport heti matematika óraszáma 4 éven át 7 óra. A megyében egyedülálló lehetőségeket biztosítunk mind a tehetséggondozás mind a versenyeztetés terén. Az első idegen nyelvet a 12. évfolyamon plusz 1 órában tanulják.

A nyelvi tagozatos csoportok magas heti óraszámban tanulják a választott speciális nyelvet, a második idegen nyelv óraszáma 3 helyett heti 4 óra. A 12. évfolyamon a matematika óraszáma 1 órával magasabb. Informatikát 4 éven át tanulnak.

A biológia speciális csoportban a tanulók magas heti óraszámban tanulják a biológiát, valamint kiemelt tantárgyként a kémiát. A matematikát és az első idegen nyelvet a 12. évfolyamon plusz egy órában tanulják.

Az informatika speciális csoport tanulói az informatikát az első három évben magas óraszámban tanulják. Az első idegen nyelv óraszáma eggyel magasabb, azaz heti 4 óra. A 12. évfolyamon a második idegen nyelvet heti plusz 1, a matematikát heti plusz 2 órában tanulják.

A magyar tagozatos csoport tanulói a magyar nyelv és irodalmat négy éven át heti 6 órában, az első idegen nyelvet négy éven át heti 4 órában tanulják. Az informatikát emelt óraszámban tanulják, valamint 11. és 12. évfolyamon a matematikát, 12. évfolyamon a történelmet és a második idegen nyelvet heti plusz egy órában.

A történelem tagozatos csoportban a diákok a történelmet négy éven át 4-5 illetve 6 órában tanulják, az első idegen nyelvet négy éven át heti plusz egy órában, az informatikát magasabb óraszámban. 11. és 12. évfolyamon a matematikát tanulják plusz egy órában, 12. évfolyamon a második idegen nyelvet.

Diákjainknak lehetőségük van a 11-12. évfolyamon egy illetve két tantárgyat választani, amely képzéssel emelt szintű érettségi vizsgára készítünk fel.

Gyakorlati és gyakorlati jellegű tantárgyakat is lehet választani, amely tantárgyak a munkába állás nehézségeit könnyítik meg. Pl. informatika, valamint utazás & turizmus.

A Táncsics Mihály Gimnáziumban minden idegen nyelvet és a matematikát csoportbontásban tanulják a tanulók. Ezen kívül csoportbontásban tanulják az emelt szintű tantárgyakat, az informatikát és a testnevelést (nemek szerinti csoportbontásban). Minden tanuló egyik nyelvként az angol nyelvet tanulja.

Második idegen nyelvként választható idegen nyelvek: francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol.  A gimnázium az adott tanév objektív és szubjektív lehetőségeitől függően tudja biztosítani a másodikként megjelölt idegen nyelv tanulását. Terveink szerint az A, B, D, osztályokban bármelyik második idegen nyelvet választhatják, a C osztályban a második nyelv esetében a többségi elv fog dönteni. A választott idegen nyelvet a jelentkezési lapon kell jelölni. Kérjük, hogy igazolással (fénymásolat) együtt a jelentkezési laphoz csatolva jelezzék, ha a jelentkező valamely tantárgyból jelentős tanulmányi verseny eredményt ért el.

A jelentkezők rangsorolásának módja: A vizsgázók teljesítményének értékelése alapján történik.

Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A programot az Oktatási Minisztérium indította el tizennégy évvel ezelőtt. Célja, hogy azoknak a gyerekeknek segítsen színvonalas oktatással előbbre jutni, akiknek anyagi, szociális vagy egyéb hátrányos helyzete miatt ez különösen nehéz lenne saját erőből. Az országban már számos középiskola vesz részt ebben a programban.

A képzés ötéves, egy előkészítő évfolyammal kezdődik. Az előkészítő évfolyam célja, hogy a felvett gyerekek tudását az egyes tárgyakból hasonló szintre hozza, érdeklődésüket tudománytörténeti adalékokkal és kreatív feladatokkal felkeltse, illetve megtartsa. Az előkészítő évfolyamon kiemelt szerepet kap a matematika, az informatika, a magyar és az idegen nyelv. A diákok tanulását és lelki fejlődését segíti a tanulásmódszertan, az önismeret.

A további évek során a diákok normál gimnáziumi kerettanterv szerint haladnak, kiegészítve továbbra is tanulásmódszertannal, önismerettel. Ezen kívül az informatika óraszáma magasabb a szokásosnál, így minden tanuló komplex ECDL-vizsgát tesz. A magas számú nyelvóráknak köszönhetően többen a középiskolai évek alatt sikeres nyelvvizsgát tesznek.

A program keretén belül kollégiumi elhelyezést biztosítunk, és minden hónapban egy hétvégét színházlátogatással, kirándulással, kézművességgel töltenek el a gyerekek. Ez erősíti az osztályban a közösségi szellemet.

Az AJTP-ben tanuló diákok képzésére kiemelt összeget fordít a minisztérium, ezért sok olyan juttatásban részesülnek, amit a többi diák nem kap meg: ingyenes a jogosítvány, ECDL-vizsga, a nyelvvizsga, a tankönyvek stb. Ezen kívül a szociális helyzettől, magatartástól, tanulmányi eredménytől függően ingyenesen vehetnek részt belföldi és külföldi kirándulásokon, továbbá szociális támogatást, ruhapénzt kaphatnak.

Iskolánk a Dél-Dunántúl egyik legjobb gimnáziuma, tanáraink sokéves tapasztalattal rendelkező elismert szakemberek, diákjaink gyakran szerepelnek az országos tanulmányi és sportversenyek dobogós helyezettjei között. Ezen kívül az AJTP-ben dolgozó tanáraink speciális képzésben is részesültek, hogy így még hatékonyabban tudják ápolni a hozzánk érkező tehetségeket.

Kaposvár, 2014. szeptember 19.

Reőthy Ferenc igazgató

Voluntas, 2006.

A bicentenáirumi ünnepi megemlékezésen (2006. november 10-én) Örökségünk - Somogyország kincse címmel tüntette ki iskolánkat a megyei közgyűlés. A Voluntas ünnepi különszámának címlapja: Gelencsér Attila (jobbra), a Somogy megyei közgyűlés elnöke, egykori táncsicsos diák, átadja Reőthy Ferenc igazgatónak a kitüntetést.

Guest WIFI

SSID:                         GUEST_VENDEG
Felhasználói név:      diakhalo
Jelszó:                       MNY4V4KV

A fenntartó elismerése

Kaposvár polgármestere, Szita Károly (jobbra) a Megyei Jogú Város Közgyűlésének elismerésését tolmácsolta a 200. születésnapját ünneplő gimnáziumnak.

Share/Save/Bookmark