Tájékoztató szülők, tanulók és tanárok részére

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 
JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL
Tájékoztató szülők, tanulók és tanárok részére
 
 
A tájékoztató 2020. szeptember 1-től módosításig, illetve visszavonásig érvényes.
Célja: Közösségünk egészségének védelme. Az iskola közössége számára meghatározni
a kialakult járványügyi helyzetben a tanítás-tanulás feltételeit.
A tájékoztató alapja: az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentuma (2020. aug. 17.) és a Kaposvári
Tankerületi Központ, (mint fenntartó) által kiadott eljárásrend. (2020. augusztus 29.)
 
Az oktatás rendje:
 
1. Az intézménybe való belépés
• 2020. szeptember 1-től az intézmény megközelítése az osztálytermekbe 3 útvonalon
történik:
 
Kiskapu-hátsó parkolónál lévő ajtó-hátsó lépcsőház útvonalon: 20, 22, 23,
30, 31, 32 számú termek
Kiskapu-régi főépületi bejárat útvonalon keresztül: 6, 8, 9, 10, 12 számú
termek és a könyvtár
Aula a porta felől: a1, a2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39 számú
termek,tanári pihenő, testnevelés órák öltözői
Melléképületek: kiskapun keresztül
 
• A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak sem a bejáratok előtt, sem az aulában,
és a lehető legrövidebb útvonalon és a leggyorsabban közelítik meg a tantermeket.
• A beléptetés minden helyszínén a belépők számára kézfertőtlenítő szert biztosít a
fenntartó, amelyet a belépők igénybe vesznek.
• Az intézménybe való belépés feltétele a saját, orrot és szájat egyaránt eltakaró
maszk/kendő/sál (továbbiakban: maszk) használata, amit a bejáratoknál ellenőrzünk.
• Szülők, vendégek belépése azonos feltételekkel és kizárólag előre egyeztetett
időpontban történik.
 
2. Az intézmény közösségi tereinek használata
• Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem. (Pl. folyosók, mosdók,
lépcsőházak, könyvtár, büfé, bizonyos esetekben sportcsarnok stb.)
• A közösségi területeken mindenki maszkot visel, és lehetőség szerint betartja a
védőtávolságot.
• Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére,
a megfelelő távolság megtartására.
 
3. Tantermek használata
• A tantermekben a szaktanár gondoskodik, amennyiben erre lehetőség van, a tanulók
lazább elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.
• A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogatják, és
kizárólag ott tartózkodnak.
• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a csoport létszámától, a
tanteremben való elhelyezkedésétől és a tanár megítélésétől függ.
• A járványügyi veszélyeztetettségre való tekintettel a tanulók elfogadják a tanár döntését.
• A házirend hetesekre vonatkozó szabályai kiegészülnek a védekezési előírásokkal. Pl.
gyakoribb szellőztetés, eszközök fertőtlenítése, osztályok keveredésének felügyelete, a
higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése, stb. Fokozott betartásukat az osztályfőnök
és szaktanárok folyamatosan felügyelik.
 
4. Osztályok keveredése
A csoportbontással szervezett órákon az azonos osztályból érkezők ülhetnek egymás
mellett, a különböző osztályokból érkezőket lehetőleg külön padban kell elhelyezni, melyet
a hetes és a szaktanár ellenőriz
 
5. A kilépés rendje
• Napközben: az intézményt elhagyni minden évfolyam számára csak a menzai étkezés
céljából lehet a nagy szünetben. Egyéb indokolt esetben csak az osztályfőnök írásos
engedélyével hagyható el az intézmény.
• A tanítás végén: a diákok a kijelölt útvonalakon hagyják el az intézményt.
• Az intézmény területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy
felügyelettel tartózkodhatnak tanulók.
 
6. Tájékoztatási kötelezettség
• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló,
dolgozó és vendég látogathatja.
• Az intézmény tájékoztatást kér arról, ha a család valamelyik tagja augusztus 15-31.
között külföldön tartózkodott, vagy környezetében fertőzött személy van, vagy a
koronavírus tüneteihez hasonló tartós betegségben szenved (orvosi igazolás!). Az eset
jellegétől függően javasoljuk az iskolától való távolmaradást vagy kötelező maszkviselést
a tanórákon is, melyről az intézmény vezetősége dönt. (1.sz. melléklet)
• A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermekénél, vagy a családban
koronavírus-gyanú merül fel, vagy igazolt fertőzés van
• A járványügyi szabályok megsértése bármely érintett (diák, pedagógus, technikai
dolgozó, oktatást segítő és vendég esetén) fegyelmi eljárást von maga után
Az iskola minden használója számára javasoljuk az EMMI A köznevelési intézményekben
a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum pontjainak
(kiadva:2020. aug. 17.) a betartását.
Az együttműködést köszönjük!
 
A teljes Járványügyi protokoll és Intézkedési Terv elérhető itt.