Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2020/21. tanév

 

 

Általános tagozaton a tanulók az első idegen nyelvet és a matematikát négy éven át magasabb óraszámban tanulják.

Az emelt szintű osztályok tanulói a 9. osztálytól kezdve magasabb óraszámban tanulják az osztály jellegének megfelelő tantárgyat.

A matematika speciális csoport heti matematika óraszáma négy éven át 7 óra. A megyében egyedülálló lehetőségeket biztosítunk mind a tehetséggondozás mind a versenyeztetés terén. Az első idegen nyelvet a 12. évfolyamon plusz 1 órában tanulják.

A nyelvi tagozatos csoportok magas heti óraszámban tanulják a választott speciális nyelvet, a második idegen nyelv óraszáma 3 helyett heti 4 óra. A 12. évfolyamon a matematika óraszáma 1 órával magasabb. Informatikát 4 éven át tanulnak. Az idei évtől fontos változása képzési rendszerünkben, hogy a német emelt szintű csoportba kezdő és haladó szintű német tudással rendelkező tanulókat is várunk.

A biológia speciális csoportban a tanulók magas heti óraszámban tanulják a biológiát, valamint kiemelt tantárgyként a kémiát. A matematikát és az első idegen nyelvet a 12. évfolyamon plusz egy órában tanulják.

Az informatika speciális csoport tanulói az informatikát az első három évben magas óraszámban tanulják. Az első idegen nyelv óraszáma eggyel magasabb, azaz heti 4 óra. A 12. évfolyamon a második idegen nyelvet heti plusz 1, a matematikát heti plusz 2 órában tanulják.

A történelem tagozatos csoportban a diákok a történelmet négy éven át 4-5 illetve 6 órában tanulják, az első idegen nyelvet négy éven át heti plusz egy órában, az informatikát magasabb óraszámban. 11. és 12. évfolyamon a matematikát, 12. évfolyamon a második idegen nyelvet tanulják plusz egy órában a diákok.

Diákjainknak lehetőségük van a 11-12. évfolyamon egy illetve két tantárgyat választani, amely képzéssel emelt szintű érettségi vizsgára készítünk fel.
Ha a meghirdetett szakok valamelyikén nincs elegendő számú jelentkező, azt a szakot nem tudjuk elindítani. Az így felszabaduló helyek növelik az általános tagozatra felvehető tanulók számát.

A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban minden idegen nyelvet és a matematikát csoportbontásban tanulják a tanulók. Ezen kívül csoportbontásban tanulják az emelt szintű tantárgyakat, az informatikát és a testnevelést (nemek szerinti csoportbontásban). Minden tanuló egyik nyelvként az angol nyelvet tanulja.
Második idegen nyelvként választható idegen nyelvek: francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol. A gimnázium az adott tanév objektív és szubjektív lehetőségeitől függően tudja biztosítani a másodikként megjelölt idegen nyelv tanulását. Terveink szerint az A, B, C D, osztályokban bármelyik második idegen nyelvet választhatják a tanulók. A választott idegen nyelvet a jelentkezési lapon kell jelölni.

Kérjük, hogy igazolással (fénymásolat) együtt a jelentkezési laphoz csatolva jelezzék, ha a jelentkező valamely tantárgyból jelentős tanulmányi verseny eredményt ért el.

A jelentkezők rangsorolásának módja:
A vizsgázók teljesítményének értékelése alapján történik.

Képzéseink Tagozatok Kódszámai
általános tantervű 01
emelt szintű matematika 02
emelt szintű angol 03
emelt szintű német 04
emelt szintű biológia 05
emelt szintű informatika 06
emelt szintű történelem 08
Arany János Tehetséggondozó Program
(Öt évfolyamos képzés)
88


A felvételi vizsgára jelentkezés módja
:
Az iskolánkba jelentkező összes tanulónak beiskolázási mérésen (központi írásbeli felvételi vizsga) kell részt vennie.
Erre az írásbeli mérésre 2019. 12. 06-ig kell elküldeni a jelentkezést iskolánkba.
A felvételi vizsga követelménye az általános iskolai tananyag.

Az általános iskolák a tanulói jelentkezési lapokat 2020. 02. 19-ig továbbítják iskolánkba.

AJTP-be jelentkezők mérése külön eljárás szerint: 2020. január 17. péntek 1400
Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja (AJTP-be jelentkezőknek is): 2020. január 18. szombat 1000 
AJTP-be jelentkezők pótló mérése külön eljárás szerint: 2020. január 23.
Pótló felvételi írásbeli vizsgák időpontja: 2020. január 23.
Szóbeli meghallgatás:

2020. február 29.

szombat 800

Pótló      szóbeli    meghallgatás időpontja:

(Rendkívül indokolt esetben egyéni időpont alapján.)

2020. március 3.

kedd 1400 

 


Arany János Tehetséggondozó Program

A programot az Oktatási Minisztérium indította el 2000-ben. Célja, hogy azoknak a gyerekeknek segítsen színvonalas oktatással előbbre jutni, akiknek anyagi, szociális vagy egyéb hátrányos helyzete miatt ez különösen nehéz lenne saját erőből. Az országban már számos középiskola vesz részt ebben a programban.

A képzés ötéves, egy előkészítő évfolyammal kezdődik. Az előkészítő évfolyam célja, hogy a felvett gyerekek tudását az egyes tárgyakból hasonló szintre hozza, érdeklődésüket tudománytörténeti adalékokkal és kreatív feladatokkal felkeltse, illetve megtartsa. Az előkészítő évfolyamon kiemelt szerepet kap a matematika, az informatika, a magyar és az idegen nyelv. A diákok tanulását és lelki fejlődését segíti a tanulásmódszertan, az önismeret.

A további évek során a diákok normál gimnáziumi kerettanterv szerint haladnak, kiegészítve továbbra is tanulásmódszertannal, önismerettel. Ezen kívül az informatika óraszáma magasabb a szokásosnál, így minden tanuló komplex ECDL-vizsgát tesz. A magas számú nyelvóráknak köszönhetően többen a középiskolai évek alatt sikeres nyelvvizsgát tesznek.
A program keretén belül kollégiumi elhelyezést biztosítunk, és minden hónapban egy hétvégét színházlátogatással, kirándulással, kézművességgel töltenek el a gyerekek. Ez erősíti az osztályban a közösségi szellemet.

Az AJTP-ben tanuló diákok képzésére kiemelt összeget fordít a minisztérium, ezért sok olyan juttatásban részesülnek, amit a többi diák nem kap meg: ingyenes a jogosítvány, ECDL-vizsga, a nyelvvizsga, a tankönyvek stb. Ezen kívül a szociális helyzettől, magatartástól, tanulmányi eredménytől függően ingyenesen vehetnek részt belföldi és külföldi kirándulásokon, továbbá szociális támogatást, ruhapénzt kaphatnak.
Iskolánk a Dél-Dunántúl egyik legjobb gimnáziuma, tanáraink sokéves tapasztalattal rendelkező elismert szakemberek,diákjaink gyakran szerepelnek az országos tanulmányi és sportversenyek dobogós helyezettjei között. Ezen kívül az AJTPben dolgozó tanáraink speciális képzésben is részesültek, hogy így még hatékonyabban tudják ápolni a hozzánk érkező tehetségeket.

A tehetséggondozó foglalkozások tematikái itt érhetők el.

Angol
Német
Magyar
Matematika
Informatika
Kémia
Biológia
Töténelem

A szóbeli elbeszélgetés témakörei megegyeznek az adott tantárgy foglalkozásainak tematikájával.

A különböző tagozatok felvételi pontjainak számítása itt érhető el.

Az iskola azonosító kódja: 034 141

KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.

Tel.: 82/512-128; fax: 82/410-312

Igazgató: Reőthy Ferenc      

Pályaválasztási felelős:  Gelencsér László

                                 Tóthné Berzsán Gabriella

 

Hamarosan jelentkezünk a Táncsics Versenyek időpontjaival.

Kaposvár, 2019. szeptember 20.

Reőthy Ferenc
igazgató